Štart

Čingov - centrum

Spišské Tomášovce, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj, Slovensko

Bod

Biely potok - rázc.

Spišské Tomášovce, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj, Slovensko

Bod

Trstený potok

Spišské Tomášovce, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj, Slovensko

Bod

Kláštorská roklina - ústie

Letanovce, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj, Slovensko

Bod

Kláštorisko - chata

Letanovce, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj, Slovensko

Bod

Vyhliadkové miesto

Letanovce, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj, Slovensko

Bod

Biely potok - ústie

Spišské Tomášovce, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj, Slovensko

Cieľ

Čingov - centrum

Spišské Tomášovce, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj, Slovensko

04008001200
m